Početna strana

ASSIMIL Metoda

Želite da bez muke uspešno naučite savremen i koristan strani jezik? Ovo potpuno novo izdanje će vam to omogućiti.

Pristup učenju koji čini naše metode veoma uspešnim već 70 godina je zasnovan na principu intuitivnog usvajanja (asimilacije). On se sastoji od svakodnevnog druženja sa jezikom koji se uči i od postepenog upoznavanja sa gramatikom i rečima tog jezika. Učenje se odvija u dve različite faze:

  • Pasivna faza, tokom koje ostvarujete neposredan kontakt sa jezikom čitajući, slušajući i ponavljajući svaku lekciju.
  • Aktivna faza, koja vam omogućava da primenite usvojene strukture i mehanizme, nastavljajući da uspešno napredujete u učenju jezika.

Šta ćete naći u ovoj metodi?

  • Pristup kroz dijaloge uz progresivno ovladavanje govornim i pisanim jezikom.
  • Realistične situacije koje stavljaju naglasak na savremeni izbor reči.
  • Pažljivo vođenu gramatičku progresiju koja izbegava učenje napamet.
  • Sistem stalnog obnavljanja u cilju konsolidovanja stečenih znanja tokom celog učenja·
  • Na kraju naravno humor, koji predstavlja jednu od glavnih odlika Assimil metoda.

Snimci koji se nalaze u ovom kompletu su numerički realizovani, a interpretiraju ih glumci i sadrže u potpunosti sve lekcije i vežbe prevođenja.

Vi danas ulažete u jednu metodu učenja jezika od koje očekujete brzo i efikasno usvajanje jezika koji učite. Već više od 70 godina Assimil predlaže svoj jedinstveni princip „intuitivnog usvajanja“. U vašim rukama su dakle svi aduti da u najboljim uslovimadovedete vaše učenje do kraja.

MILIONI ZADOVOLJNIH „ASCIMILISTA“ O TOME SVEDOČE

Bez nepotrebnih sitnica na  osnovu pola sata  svakodnevnog izučavanja, naučićete jezik kao što ste naučili da govorite maternji jezik : svakodnevnim kontaktom sa jezikom, rečnikom i gramatikom, koji se postepeno uvode, bez učenja napamet i bez obeshrabrujućih gramatičkih vežbanja.

Ovo učenje jezika imaće dve faze:

  • Prvo ćete biti zadovoljni ponavljanjem i razumevanjem: to je pasivna faza
  • Zatim, kada vam to mi budemo naznačili, preći ćete na aktivnu fazu u kojoj ćete započnite da formirate sopstvene rečenice i nastavite da napredujete.

Trebaće vam oko pet meseci da naučite jezik. Međutim, već nakon dva meseca učenja bićete u stanju da se sami snalazite. Doći ćete do nivoa mogućnosti konverzacije živim, govornim i aktuelnim odnosno svakodnevnim jezikom.

Snimci svih lekcija i vežbi mogu se dobiti posebno. Budući da su  glasove pozajmili izvorni govornici, ove snimci su dragocena pomoć pri vašem učenju, lekcijama i vežbama prevođenja.

Riznica lepih reči doo

Izdavačka kuća Riznica lepih reči doo osnovana je 30. oktobra 1990. izdavački program izdavačke kuće Riznica lepih reči doo je Assimil metoda za učenje stranih jezika, kao i dečije literature. Riznica lepih reči doo je ekskluzivni zastupnik izdavačke kuće Assimil iz Francuske za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Sloveniju od 2003. U programu dečije literature Riznica lepih reči doo oslanja na program namenjen uzrastu dece za osnovu školu. Saradnja izdavačke kuće Riznica lepih reči realizovana je sa preko 200 knjižara u Srbiji. veliki broj knjižara u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Izvozni program realizovan je za Francusku i Nemačku. Saradnja potrebna za razvoj Assimil metode je sa Izdavačkom kućom Assimil iz Francuske, Nemačka izdavačka kuća Assimil i V.L. PAKOVANJE iz Italije.