ASSIMIL metoda: kolekcija za tinejdžere

Engleski

Želiš da napreduješ u engleskom?
Ova audio metoda, 100 % na engleskom, je napravljena za tebe! Sa njom osećaćeš se kao da si otputovao u jednu anglofonu zemlju. Prati avanture Luke, njegove sestre i njihovih prijatelja iz međunarodne škole. Popravićeš u isto vreme i pismeno i usmeno izražavanje!
Metoda assimil KIDS ti omogućava da radiš na svim aspektima engleskog jezika. Sa MP3 snimcima ti ćeš brzo napredovati u razumevanju slušanog teksta. Čitajući više puta dijaloge iz knjige popravićeš takođe razumevanje pisanog teksta.

U svakoj epizodi je objašnjena gramatika sa propratnim primerima. I još ćeš moći da primeniš sve što si naučio u radnoj svesci,
merivši svoj napredak kroz rubriku Check Your Skills.